Emmaus psykologiforening Trondheim er en undrende undergruppe av Emmaus for psykologistudenter og psykologiarbeidende som sokner til Trøndelag. Emmaus Trondheim er ny av året (2013) og er i oppstartsfasen med å male det landskapet gruppen skal operere i. Velkommen skal du være. Kontaktpseron: Hanna Punsvik Eielsen. Web: trondheim.emmaus.org E-post: trondheim@emmaus.org. Facebook: kommer