Emmauskonferansen er det årlige hovedarrangementet og høydepunktet for Emmaus psykologiforening. Her samler vi deltakere fra hele landet til en helg full av faglig input, sosialt fellesskap, viktig nettverksbygging, åndelig vekst og berikende rekreasjon.

Fjorårets konferanse gikk av stabelen 27.-29. oktober 2017, med tema «Kjærlighet i god tro – på jakt etter faktisk innhold og ekte vare».

Vi begynte i 2011 med troen som «Troen som ressurs?» på Institutt for sjelesorg på Modum. Siden den gang har vi møttes på Langesund bad utenfor Porsgrunn. I 2012 spurte vi «Hva er da et menneske?», i 2013 «Er det sunt å tro på Gud?», og i 2014 «Hvorfor tror noen på Gud?». I 2015 var tema «Din tro og min tro – om Gud i psykologens hverdag», mens fjoråret omhandlet «Religiøst føleri – psykologiske blikk på “kristne følelser”».

Og her er samlesiden for alle konferanserelaterte saker.