Kortversjonen er nei, men snart.

For deg som ønsker å gå til kristen/troende psykolog:
Med ujevne mellomrom får vi henvendelser fra personer som ønsker psykologhjelp hos fagpersoner med kjennskap til religion eller det å gå til en kristen (troende) psykolog. Med tanke på det som finnes (les; mangler) av slike tilbud eller institusjoner per i dag, og vår profil og tematikk, er det naturlig at man henvender seg til oss. Men per i dag har vi dessverre IKKE en slik oversikt.

Vi ØNSKER oss det, når (og om) det lar seg gjennomføre, men har per i dag ikke stor nok kapasitet til å opprette eller drifte dette. Det kan endre seg, men ingen dato er satt. Enn så lenge anbefaler vi folk å forhøre seg med Modum bad eller Institutt for sjelesorg.

MERK: Vi tror (den sekulære) psykologiutdanningen i Norge utruster terapeuter til å kunne håndtere alle slags tema, også de som innebærer religiøs tro. Samtidig tror vi også kompetanse korrelerer med kunnskap, og her skorter pensumlista på livssyn.

For deg som er kristen/troende psykolog:
Emmaus psykologiforening er en undrende organisasjon både for psykologistudenter og psykologiarbeidende, og er dermed altså også for ferdige psykologer. Det vi tilbyr er et supplement til eksisterende utdanning, og anses sånn sett som like relevant også for ferdige psykologer. Er du kristen psykolog, eller praktiserende med et annet livssyn, håper vi Emmaus tilby relevant informasjon og interessante arrangement. Vi har et ønske om etter hvert å kunne opprette en oversikt. Skulle dette være interessant, kan du sende oss en e-post. Om og hvordan denne skal offentliggjøres på nettsiden har vi ikke tatt stilling til, men vil skje i samråd med eventuelt interesserte.

Først publisert 17. juli, 2015.