Emmaus psykologiforening er i hovedsak et nettverk for hele landet, men trenger – som andre organisasjoner – noen til å trekke i trådene. Hovedstyret besørger driften i Oslo og står ansvarlig for den årlige Emmauskonferansen.

  • Sindre Storvoll (leder) – sindre AT emmaus.org
  • Anne Mari Eikenæs  – annemari AT emmaus.org
  • Karoline G. Spæren –  karoline AT emmaus.org
  • Maria Andvik – maria AT emmaus.org

Vi trenger alltid flere medarbeidere som ønsker å være med å bidra. Dette enten i styrearbeid, eller i mindre spesialiserte eller tidsbegrensede oppgaver (som nettside, database, design, økonomi, konferansen, fagseminar, sosiale happenings etc). Kvinnelige profesjonsstudenter er overrepresentert, og menn og bachelor/master-studenter oppfordres til å ta kontakt. Skriv til styret@emmaus.org.

F.V. Karoline, Sindre, Anne Mari & Maria

F.V. Karoline, Sindre, Anne Mari & Maria