Foto: Martin Eikeland, Agenda 3:16

Inspirert av Emmaus psykologiforening sitt fagseminar om Guds plass i terapirommet, har Agenda 3:16 viet hele hovedsaken i årets tredje nummer til kampen mot de gudløse terapirom. Les den digitale smakebiten fra intervjuene med psykologiprofessor Silje Endresen Reme og Emmaus-leder Sindre Storvoll, eller bestill et prøveeksemplar av Norges største kristne månedsmagasin.

Et par sitater fra intervjuene:

– For pasientenes del er det viktig at psykologene har kunnskap om religion og eksistensielle spørsmål. For en stor gruppe pasienter er dette spørsmål som er svært viktige. Hvis de opp­lever at psykologen er avvisende til å snakke om dette, kan det i verste fall hindre behandlingen. I beste fall kan den religiøse praksisen og erfaringen som pasienten har, være en viktig kilde til en vellykket behandling, sa Endresen Reme. 

– Psykologi er svært sentralt i kristen­dommen, og mange kristne prinsipper er sentrale i psykologien. Psykologi betyr tross alt sjelelære. Men vårt anliggende er at ­psykologer skal være i stand til å møte pasienter med spørsmål av eksistensiell karakter, og å ha et integrert forhold til egen tro. Dette er uavhengig av religiøs bakgrunn, selv om kristendommen står i en særstilling i Norge og i vår ­organisasjon. Alle mennesker har jo et livssyn. Vår erfaring er at mange psykologer mangler språk for hvorvidt troen er helsebringende eller ikke, og er usikre på hvilke spørsmål man skal stille, sa Storvoll.

Opprinnelig publisert 12. mai, 2019