Ris, ros, blomster, spørsmål, refleksjoner, forbønn og støtte tas imot med takk.

Slik får du tak i oss i alle kanaler:

web: www.emmaus.org
e-post: post AT emmaus.org  eller leder Sindre Storvoll (sindre AT emmaus.org)
facebook: https://www.facebook.com/EmmausPsykologiforening (husk å like siden!)

Bergen: Emmaus har også en undergruppe i Bergen. Ta kontakt på e-post eller facebook

Analogt (postadresse):

Emmaus psykologiforening
c/o Harald Schjelderups hus
Forskningsveien 3A
0373 OSLO

Organisasjonsnummer: 896 839 942 (se Brønnøysundregistrene)