Praksisverkstedet (før 2018 kalt Emmauskonferansen) er det årlige hovedarrangementet og høydepunktet for Emmaus psykologiforening. Her samler vi deltakere fra hele landet til en helg full av faglig input, sosialt fellesskap, viktig nettverksbygging, åndelig vekst og berikende rekreasjon.

Her er konferansene/verkstedene vi har arrangert på høsten hvert år siden 2011.

2019: Tro på historien – praksisverksted for tro og eksistens i terapi 
2018: Trosnærvær og gudsfravær – praksisverksted for tro og eksistens i terapi
2017: Kjærlighet i god tro – på jakt etter faktisk innhold og ekte vare
2016: Religiøst føleri – psykologiske blikk på “kristne følelser”
2015: Din tro og min tro – om Gud i psykologens hverdag 
2014: Hvorfor tror noen på Gud? 
2013: Er det sunt å tro på Gud? 
2012: Hva er da et menneske? 
2011: Troen som ressurs? 

I 2011, 2018 og nå i 2019 er åstedet Institutt for sjelesorg ved Modum bad, mens alle årene imellom har funnet sted på Langesund bad.

Og her er samlesiden for alle konferanserelaterte saker.

5 Responses

Leave a Reply