Emmaus psykologiforening har samarbeidet med våre gode venner i livsløpsbevegelsen Navigatørene siden 2011. Vi ser på hverandre som søskenorganisasjoner som deler mange mål og en tverrkirkelig karakter. Emmaus opererer uavhengig i den forstand at vi har egen organisasjon og visjon med særlig fokus på skjæringspunkt mellom psykologi og tro. I et tungt akademisk forankret fagfelt, hjelper Navigatørene oss å løfte frem den kristne trosdelen som Emmaus også representerer. Som større og mer rutinerte tilbyr de oppfølging og innspill inn i vårt arbeid, samt en medvandrer til alle av styrets medlemmer som måtte ønske dette.

Per i dag bistår Navigatørene med medvandrere til de i styret som ønsker dette, og har hovedansvaret for Emmaus Spor i Oslo. Våre kontaktpersoner er Ole Andreas & Solveig Olafsrud.

Navigatørene

6 Responses

Comments are closed.