Emmaus psykologiforening er en undrende organisasjon og et landstrakt nettverk som ønsker å skape møtepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologi.

Heldigvis er det flere møtepunkter enn skjæringspunkter mellom psykologi og kristendom, på samme måte som vitenskap og religion på ingen måte er gjensidig utelukkende. Den empirisk-vitenskapelige metode er per i dag verken i stand til å bevise eller motbevise Guds eller guders eksistens, som gjør både troende, agnostiske og ateistiske livssyn til like legitime standpunkt å innta.

Emmaus ble etablert i 2007 som et savn etter de eksistensielle spørsmålene i psykologifaget. Selv om 7 av 10 nordmenn sier de tror på Gud (i følge NSD), og selv om psykologi egentlig betyr sjelelære, er sjel ikke-eksisterende og religion et svært lavt prioritert tema i norske fagmiljø og psykologiutdanninger. Likevel ønsker 8 av 10 profesjonsstudenter at religion innlemmes på pensum (se Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 46, nummer 9, 2009, s 837-842). 4 av 10 mener faget har en stereotyp oppfatning av religiøse, og 3 av 10 mener faget ser ned på de med en tro. Og så mange som 15 prosent sier de har opplevd at troende studenter blir latterliggjorte.

Vi tror et kristent eller annet religiøst verdensbilde og menneskesyn har konsekvenser for oss i møte med fag, medstudenter/kollegaer, klienter og fremtidig yrkesutøvelse generelt. Emmaus psykologiforening ønsker derfor å være et supplement til den eksisterende utdanningen, slik at studenter i og arbeidende med psykologi kan utrustes til å møte utfordringer på en god måte – både før, under og etter endt psykologistudium.


VISJON

«Å skape møtepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologi»

LES MER