Emmaus psykologiforening Bergen er en undrende undergruppe av Emmaus for psykologistudenter og psykologiarbeidende som sokner til Vestlandets største by. Vi ønsker å skape møtepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologi.

Selv om de fleste medlemmene i Emmaus er kristne og vi er verdiforankret på Bibelen, er selvsagt foreningen og alle våre arrangement åpne for alle.

Vi møtes til kveldsmat hos hverandre en gang i måneden, noen ganger bare oss, andre ganger inviterer vi med en gjest. Og alltid er det inspirerende!

Velkommen med!

Kontaktperson: Mari Hauken
web: bergen.emmaus.org
e-post: bergen@emmaus.org
facebook: https://www.facebook.com/groups/238685652881360/