Hvordan står det til med psykologisk kompetanse i håndteringen av religiøse og spirituelle spørsmål? Hva bør psykologer kunne? Hvordan bygges relevant kompetanse? Og hva kan de egentlig?

Dette er spørsmål som adresseres i fagseminaret «Psykoterapi på hellig grunn», vårt første heldigitale arrangement, onsdag 8. desember fra kl. 20:00 (endret fra 19:30) i Zoom. Trykk HER for lenke til møtet (Meeting ID: 960 0162 4049. Passcode: 650648).

Tittelen spiller på artikkelen «Stepping carefully on sacred ground» – som er de første funnene fra PhD-prosjektet til Lars Mandelkow (bilde under) om religion og spiritualitet i norsk psykoterapi.

Når vår gjesteforeleser logger seg på 8. desember, vil han presentere resultater fra to studier. En kvantitativ undersøkelse om «spiritual care competence» blant helsepersonell i tre klinikker for psykisk helse. Og en intervjustudie med eksperter på skjæringsfeltet mellom spiritualitet og psykoterapi, der også representanter fra Emmaus har bidratt. Etter presentasjonen vil det åpnes for spørsmål og diskusjon. Estimert varighet er 1,5 time, inkludert pause.

Mandelkow kommer fra Tyskland hvor han har studert teologi og psykologi, og jobbet som både psykoterapeut, parterapeut og psykologisk veileder, med hovedfokus på palliativ omsorg og kreft (psykoonkologi). I 2017 kom firebarnsfaren til Norge og Ansgar Høyskole, hvor han jobber som høyskolelektor i psykologi ved siden av doktorgraden fra UiO. Hans veileder er psykologiprofessor Silje Endresen Reme, som holdt forrige fagseminar: «Er det plass til Gud i terapirommet»   


MERKNADER

2 Responses

Comments are closed.