2016 er året for engasjement for fellesskap og eierskap i Emmaus psykologiforening! Styret er i gradvis fornyelse, men har høyere ambisjoner enn kapasitet. Derfor søker vi flere hjerner og hender til å ta enkle og avgrensede, men viktige oppgaver. Dette sikrer driften av vårt mangfoldige nettverk.

Tenk gjennom om du kan bistå med ETT enkelt bidrag i løpet av våren – omså som en gave for en god sak.

DU FÅR:

KAN DU…

  1. Komme litt før og hjelpe Anne Mari med kveldsmaten 13. april?
  2. Henge opp 10 plakater til fagseminar i mars?
  3. Henge opp 10 plakater til filmkveld 10. mai?
  4. Bestille (ikke betale) mat (pizza) til filmkveld 10. mai?
  5. Lage og ta med salat til sommeravslutningen 25. mai kl 17?
  6. Lage (og/eller skrive tekst til) arrangement for Emmaus på facebook og våre nettsider?
  7. Tenke deg å være økonomiansvarlig?

Har du sansen for tall og penger, og/eller kunne tenke deg å administrere enkle bilag? Dette er en litt større oppgave enn de andre. Har dy lyst, er du kompetent nok 🙂 Økonomiansvarligoppgaven vil ta deg anslagsvis to timer i måneden, og være en del av styret. Les beskrivelsen til nåværende ansvarlig, Karoline:

Dette består av å føre regnskap/posteringer i MS Excel, samt overføre penger for utlegg til kveldsmat, sommeravslutning, gaver til foredragsholder, plakater, og konferanse-utgifter. Det inkluderer også å sette opp budsjett basert på tidligere år, samt å lage enkelte fakturaer, og summere budsjett og regnskap ved periodeslutt. SiO holder også gratis regnskapsføringskurs (1 kveld) for studenter dersom det er ønskelig. Arbeidsmengden tilsvarer omtrent 2 t per måned.

 

Er det noe av dette som kunne være interessant? Alle monner drar, og har mange positive gevinster som nevnt over. Til sammen kan flere få utføre gode gjerninger uten at noen må jobbe seg i hjel.

Hvis du er interessert, er det bare å krysse av på en oversikt laget i doodle eller kontakte oss på e-post: styret AT emmaus.org