SPØRSMÅL TIL SAMTALEGRUPPENE

1)    Hvilke forventninger har du til konferansen?

2)    Hvilke problemstillinger er du mest interessert i?

3)    Hva tror du skaper endring?

4)    Hadde din tro noe påvirkning på valget om å bli psykolog(-istudent)?

5)    Hvis en pasient spør om du tror, hva vil du svare da?

6)    Hvor mye privat er ok å dele med en pasient generelt og hvor mye i forhold til tro spesielt?

7)    Hvordan ønsker du helt konkret å være en integrert person med din tro og din profesjon?