Vi er veldige heldige som har klart å samle et arsenal av kompetanse til en konferanse. På denne siden vil de mest sentrale aktørene presenteres. I tillegg til at selveste Filadelia-pastor ANDREAS HEGERTUN vil stå for forkynnelsen gjennom helga, vil følgende tre staute karer bidra med den faglige innsprøytningen.

 

ANTÓNIO BARBOSA DA SILVA

Seminar: «Psykologiens versus kristendommens menneskesyn – kan de to kombineres? Menneskesynets konsekvens for helse- og sosialarbeid: en vitenskapsfilosofisk analyse»

Barbosa da Silva (Dr. theol. og Cand. philol.) er opprinnelig fra Kapp Verde, og jobber til daglig som professor i psykisk helsearbeid og systematisk teologi ved Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand. Han har hatt ulike professorater i både Norge og Sverige, og har bred kompetanse innenfor blant annet vitenskapsteori, etikk, religionsvitenskap og systematisk teologi.

 

LEIF GUNNAR ENGEDAL
Seminar: «Jakten på menneskebildet. Den personlige identiteten i spenningen mellom fragment og helhet»

Engedal (Dr. philos.) jobber til daglig som professor i praktisk teologi ved Menighetsfakultetet. I tillegg er sjelesorg, religionspsykologi og kristenspiritualitet blant hans fagområder. Engedal har lang erfaring fra Modum Bad og Institutt for Sjelesorg, og har i den anledning samarbeidet tett med kliniske psykologer og psykiatere.

 

ROLF NORDBLOM
Seminar: «Tanke, känsla och handling i min tro. Skulden, skammen och sorgen i min tro»

Nordblom (Dr. med.) har bred og lang erfaring som psykiater, diakon, St. Lukas-terapeut og er tidligere direktør for Samariterhemmet i Uppsala. Nordblom har også vært medlem av  Svenska Kyrkans kirkemøte, og er medlem av Etiksprövningsnämnden i Sverige. Han har blant annet skrevet boken «Fullkomlighetens brister» (1999).