Dette er våre økonomiske støttespillere som har gjort Emmauskonferansen 2012 mulig