Dette er våre økonomiske støttespillere som har gjort Emmauskonferansen 2012 mulig

  • Areopagos
  • Ansgar Teologiske Høyskole
  • Diakonhjemmet
  • Diakonova
  • Magda Sælvik stiftelse
  • Det teologiske menighetsfakultet (MF)
  • Modum Bad
  • Norges Kristelige Legeforening (NKLF)