henrikgustavssonTredje bolk med spørsmål fra Emmauskonferansen 2015. Disse er fra Henrik Gustavssons tre seminar, to på lørdag, ett på søndag.

LIVSSYN I TERAPIROMMET

Henrik Gustavsson, seminar 2

 

1)    Visse forskere uttrykker uro for at psykologer går utover kompetansen og blir den nye tids presteskap – angivelig sekulære moralister som

 1. Foreskriver hvordan andre skal leve
 2. Setter standarden for andre om hva som er et godt liv
 3. Veileder andre uten trening om livsfilosofi og etikk etc
 4. Utnytter sine stillinger og klientens tillit

Hva tenker dere om det?

Hvordan redusere risikoen for at psykologer blir vår tids presteskap?

 

2)    Har vi som psykologer tilstrekkelige kunnskap til å møte mennsker med et annet livssyn?
Kasus: En djupt deprimerad muslimsk kvinna kommmer till din mottagning. Du kommer fram till att hon behöver beteendeaktiveras. Fundera över om där är något som du behöver vara uppmärksam på och som ev skulle kunna missförstås eller på annat sätt bli problematiskt.

 

3)    Mange psykologer er uvitne om betydningen av eget livssyn og egne verdier.

 1. Hvordan kan det påvirke terapien?
 2. Hvilken forskjell, hvis noen, får det om en terapeut er klar over eget livssyn og verdisyn?

4)    På hvilken måte tror dere alliansen kan påvirkes av at terapeuten sier/ikke sier hvilke vurderinger/livssyn han/hun har?

5)    Hva tenker dere om de ulike terapeut-klient-relasjonene under? Og på hvilken måte kan relasjonene påvirke de ulike livssynene?

 1. Aktiv nyateistisk psykolog <> «bedehusklient» (eller motsatt)
 2. Kristen terapeut <> postmoderne klient (eller motsatt)

6)    Hvordan skulle dere selv ønsket det var om de selv var klienter med behov for terapi?

 

 

KRISTENT LIVSSYN OG TERAPI/PSYKOLOGI

Henrik Gustavsson, seminar 3

 

1)    Hvordan velger psykologer teoretisk skoler?

2)    Hva tenker dere om

 1. De kristne skolene generelt? Hva taler for og imot de ulike synene?
 2. De integrative perspektivet (Carefull/Spoinling the Egyptians) og konsekvensene av et integrativt perspektiv?

3)    Funder på skillene mellom «prikkteologi» og «teologi ut fra det kosmiske dramaet»

4)    Hvordan ville en bibelsk psykologi se ut sett ut fra «det kosmiske dramaet»? Begynn å trekke linjene….

 

OM SKAM
Henrik Gustavsson, seminar 4: Teologisk og psykologisk perspektiv på skam

1)             Hva tenker dere om det teologiske og psykologiske perspektivet på skam?

 1. Hvordan er relasjonen mellom disse perspektivene?
 2. Hvordan stemmer perspektivet med deres egen erfaring?

2)             Hva tenker dere om det teologiske perspektivets syns på frigjøringen fra skammen smakt?

3)             Om kristen tro er sann, så finnes forutsetningen i den kristne troen for frigjøringen fra skammens makt. Samtidig finnes det i de fleste kristne sammenhenger mye skam

 1. Hva tenker dere om det?
 2. På hvilke områder er den kristne konteksten primært påvirket av skam?

4)             En pastor/prest kontakter deg og ber om hjelp til å gjøre noe med skamkulturen som finnes i menigheten. Hvilke råd ville du gi lederen?

Kristent livssyn og terapi/psykologi