Emmauskonferansen 14.-16. oktober 2011 spør om kristen tro er en ressurs i psykologisk arbeid, i tilfelle hvordan og på hvilken måte? Finnes det tilfeller der troen skaper begrensninger? Dyktige seminarholdere med teoretisk og klinisk bakgrunn vil bidra med sine erfaringer og belyse temaet. Velkommen til en konferanse fyllt av åndelig, sosialt og faglig påfyll!

Nå er påmeldingen til konferansen 2011 i gang! Bli med du også!