Mennesket-150x10012.-14. oktober går Emmaushistoriens andre konferanse av stabelen på Langesund bad, sør for Porsgrunn i Telemark (se kart). Det godt bevarte badehotellet fra 1898 er svært velegnet for å utforske årets tema: Hva er da et menneske? Her er det innendørs komfort, kostelig kost, og 125 mål for fysisk utfoldelse og åndelig oppladning.

Emmauskonferansen 2012 stiller spørsmål rundt et grunnleggende element i kristendom og psykologi. Hva betrakter man mennesket for å være i psykologiens vitenskapelige verden, og hva lærer Bibelen oss at mennesket er?

Det kristne menneskesynet innebærer at hvert enkelt individ er unikt og verdifullt subjekt, mens individet i psykologien ofte presenteres mer som et reduksjonistisk, mekanisk objekt. Dette er to utgangspunkt som kan gi ulike og sammenfallende løsninger. Men spørsmålene og svarene tror vi påvirker hvordan vi som kristne, som psykologistudenter og som kommende psykologer vil møte mennesker, og hvilke idealer vi setter for oss selv.

I tillegg til å være en faglig berikende helg, ønsker Emmauskonferansen å være et forum for relasjons- og nettverksbygging, åndelig vekst og viktig debatt om problemstillinger man møter som psykologistudent og i arbeidet med mennesker.   Program og detaljer om priser, påmelding, hvem våre dyktige faglige medhjelpere vil være denne gang kommer etter hvert. Nå i første omgang ber vi deg sette av helga 12.-14. oktober, og å glede deg maksimalt.