lunsj2017 er godt i gang. Og Emmaus psykologiforening i Oslo har blitt sultne på å møtes. Derfor slår vi til med tre lunsjer ved psykologisk institutt, foreløpig. Denne første i rekken skjer førstkommende onsdag 15. februar fra kl 11:45. De neste to er 15. mars og 19. april. Emmaus stiller med spisende styremedlemmer. Oppmøtested er Kafé Åse 11:45 og så tar vi det derfra.

Den første blir onsdag 15. februar kl 11:45. Se facebook-arrangement

Den andre blir onsdag 15. mars kl 11:45. Facebook-arranement kommer.

Den tredje blir onsdag 19. april kl 11:45. Facebook-arranement kommer.
Vi gjør det enkelt og hyggelig.

Ta med deg lunsjen din dit, for et sosialt samlingspunkt for å bli kjent med nye eller pleie gamle relasjoner, en arbeidsmessig pustepause og et trosfaglig refleksjonsrom.

Velkommen!

Merk også at Emmaus spor har startet opp, og møter annenhver tirsdag kl 20-22 utover våren.

lunsj2