Vi skriver 2018 og Emmaus psykologiforening trenger føde. Derfor slår vi til med fire lunsjer ved psykologisk institutt denne våren, foreløpig. Samtlige skjer første onsdag i måneden fra 11:45 til 12:30. Emmaus stiller med spisende styremedlemmer. Oppmøtested er Kafé Åse 11:45 og så tar vi det derfra.

Onsdag 7. februar 
Onsdag 7. mars 
Onsdag 4. april
Onsdag 2. mai

Meld deg på lunsjene her gjennom felles facebook-arrangement for alle fire lunsjer.

Vi gjør det enkelt og hyggelig. Ta med deg lunsjen din dit, for et sosialt samlingspunkt for å bli kjent med nye eller pleie gamle relasjoner, en arbeidsmessig pustepause og et trosfaglig refleksjonsrom.

Velkommen!

Merk også at Emmaus spor startet opp 16. januar, og møter annenhver tirsdag kl 20-22 utover våren.