Mange kloke ord ble delt mellom fredag 12. og søndag 14. oktober i forbindelse med konferansen “Hva er da et menneske?” på Langesund bad. Vi har gjort opptak av seminarene og talene som ble holdt, både på auditivt (lyd) og audiovisuelt (video). I første omgang legger vi ut lydopptakene (samt lysbildene til António Barbosa da Silva, som var den eneste av innleggsholderne som benyttet seg av dette). Varighet på opptakene står i parentes (minutt:sekund).

Fredag:

Lørdag:

  • To taler av Andreas Hegertun: morgenmøte (24:22) og kveldsmøte (26:55)
  • Seminar med Rolf Nordblom: «Tanke, känsla och handling i min tro. Skulden, skammen och sorgen i min tro». Del 1 (44:33) og Del 2 (40:42)
  • Seminar med Leif Gunnar Engedal: «Jakten på menneskebildet. Den personlige identiteten i spenningen mellom fragment og helhet». Del 1 (54:03) og Del 2 (23:56).

Søndag:

  • Seminar med António Barbosa da Silva: «Psykologiens versus kristendommens menneskesyn – kan de to kombineres?». Del 1 (44:10) og Del 2 (43:58)
  • Innlegg av Asbjørn Stavenes, om alternativmessa og Jesus-meditasjon: Innlegg morgenmøte (18:17)

NB: Emmaus studentforening har copyright på dette materialet, som ikke får benyttes utenom privat sammenheng uten styrets godkjenning (emmausuio@gmail.com)