Tirsdag 13. mars kl 17 leter Emmaus psykologiforening etter eksistensielle narrativ i psykoterapi og sjelesorg. Det finnes en rekke behov blant folk for å snakke om spørsmålene rundt eksistens, tro og mening, men erfaringsmessig begrenset med språk og begreper for å uttrykke dette. 

Vi har derfor invitert to fra Lovisenberg Diakonale Sykehus som jobber sammen med og kjenner denne tematikken: sykehusprest Audun Magne Ulland og psykolog Anne-Kari Kvarstein. 

Fagseminaret finner sted på Seminarrom 1 ved psykologisk institutt, Oslo. Etter gjestenes innlegg, vil det bli åpnet for spørsmål og refleksjon. Varighet blir maksimalt to timer. 

Facebook-arrangementet må du gjerne melde deg på, så vi får en oversikt over hvor mange som kommer. 

Grafisk design på plakaten er laget av Paul Andreas Aasen