frivilje

11. mai 2016 kl 17 inviterer Emmaus psykologiforening til vårens fagseminar om intet mindre enn fri vilje.

Stedet er auditorium 1 ved Psykologisk institutt på Universitet i Oslo (Forskningsveien 3A).

TEMA: Fri vilje
Hva er fri vilje? Bestemmer vi selv hvilke valg vi tar eller er det forutbestemt for oss? Er det i tilfelle naturen eller høyere makter som dikterer oss? Kan mennesket selv velge å ha en religiøst tro, eller har Gud allerede forhåndsvalgt hvem det gjelder?

I dette fagseminaret vil vi se på ulike faglige tradisjoners tilnærming til tematikken og forsøke å nøste videre i den frie viljes store spørsmål – som ikke er lett å gi entydige svar på. Fagseminaret vil særlig ta for seg teologiske og filosofiske ideer som har preget diskusjonen, men vil også gi en fremstilling av nyere naturvitenskapelige perspektiver som gir andre innsteg til debatten. Dette vil være grunnlaget for en samtale om hvordan psykologien kan forholde seg til spørsmålet.

GJEST: Bendik Baasland
Baasland er teolog og har tidligere arbeidet som studentprest og feltprest. Han jobber nå ved Forsvarets høyskole som forsker innen militæretikk. Han skriver doktoravhandling i systematisk teologi hvor religionsfilosofi er en sentral disiplin og spørsmålet om fri vilje har vært et særlig interessefelt for ham.

Facebook-arrangementet kan du melde deg på her.

Fotokreditering: www.singlemomsmiling.com