Emmaus studentforening inviterer alle interesserte til samtale med fagsjef Anders Skuterud i Psykologforeningen, tirsdag 3.mai, kl. 12.15 -13.00 i Auditorium 3, PSI.Tema vil være retningslinjer i forhold til det å ha en religiøs overbevisning som psykolog i møte med pasienter/klienter og brukere:

Hvordan skal tro behandles i psykologisk praksis? I hvilken grad betyr det noe hvorvidt psykologen selv har en tro? Bør den troende psykologen i størst mulig grad holde sin tro skjult for pasienten, eller finnes det tilfeller der det å dele egen tro med pasienter kan være hensiktsmessig? Kan terapirommet i det hele tatt være et verdi – og trosnøytralt rom for pasienten?

Se eventen på facebook

Velkommen!