VITA fargeHva: Fagseminar fra Emmaus psykologiforening, om eksistens, tro og følelser i terapi
Når: Onsdag 17. april kl. 17.00-19.00
Hvor: Auditorium 3, Psykologisk Institutt, UIO
Mange psykologer er skeptiske til religion, og en undersøkelse blant norske psykologistudenter fra 2005 viser at 9 av 10 opplever at faget ikke har fokus på religion. I en undersøkelse fra 2008 sa 68 prosent av nordmenn at de hadde en form for tro på Gud.

Kan Gudstro kalles et psykologisk fenomen? Har Gud og religiøse følelser en plass i terapirommet? Disse aspektene vil berøres når Gry Stålsett gir oss en presentasjon av VITA-modellen, som adresserer eksistensielle og religiøse tema i terapi. Modellen bygger på psykoanalytikeren Ana-Maria Rizzuttos og den eksistensielle psykiateren Irvin D. Yaloms arbeide.

I foredraget vil det bli presentert anvendt klinisk religionspsykologi, samt eksistensiell, objektrelasjons- og affekt-teori, nedfelt i konkrete behandlingskomponenter og strategier.

Gry StålsettGJEST: Gry Stålsett
Stålsett disputerte 19. Januar 2012 ved UiO med avhandlingen Existenntial and Religious Issues in Psychotherapy: Development and evaluation of a new integrative treatment model (VITA) for comorbid depressive orders. Hun er en av grunnleggerne bak VITA-modellen, og arbeider i dag som spesialpsykolog og fagrådgiver på VITA-klinikken ved Modum Bad.

Fagseminaret er gratis, men har du råd til ikke å delta? Meld deg på og se hvem som kommer på facebook

Plakatdesign:
Oda Hveem