Tirsdag 26. september 2017 kl 17:30-20:00 på Menighetsfakultetet arrangerer HimalPartners kvinneforening til kveldsseminaret Tro i møte med psykisk helse – hva bygger opp og hva bryter ned? Se også Facebook-arrangementet. I paneldebatten mot slutten, vil det sitte en fra styret i Emmaus psykologiforening, trolig leder Sindre Storvoll.

En oppsummering fra HimalPartners egen presentasjon:

Program for kvelden:
17.30 – 18.00: Kaffe, te og salg av pizzasnurrer
18.00: Intro
* Hovedinnlegg ved Matrika Devkota «Tro og rettigheter hånd i hånd – historien bak hans engasjement»
Matrika Devkota fra den nepali organisasjonen Koshish har personlig erfaring med psykisk sykdom, og vil dele av erfaringer med utfordringer i forholdet mellom tro og psyke fra sitt hjemland.

* Panelsamtale og spørsmål fra salen: «Rom for tro i mental helse og mental helse i tro? – i norsk kontekst»
Hvordan kan tro og arbeid med å bygge psykisk helse kan henge sammen på en god måte? Tro er noe som er felles på tvers av landegrenser, om man f.eks. har en kristen, hinduistisk eller buddhistisk tro. Erfaring tilsier at troen både kan være en belastning og en ressurs. Vi ønsker å belyse dette store temaet fra både områdene teologi, psykisk helse, psykologi, sjelesorg – kort og godt med fokus på hele mennesket.

PS: Dette er alternativet til Emmaus Spor den aktuelle tirsdagen.