Susanne Masvie, psykologstudent i Oslo på siste året, klatrer som samfunnsaktør og debattant for skjæringspunktene mellom tro og psykologi. I siste (høst-) utgave av Psykologisk tidsskrift ved NTNU, publisert i går (22.11.19) har Masvie skrevet essayet “En høyere himmel over terapirommet“.

Hvilken plass har religiøsitet og spiritualitet i terapirommet? Her trekkes historiske linjer mellom psykolog og religiøsitet, før Masvie undersøker hvordan himmelspennet interagerer med psykisk helse, og hvilke implikasjoner det får.

Ta en titt.