Himmelvendt terapiblikk

Susanne Masvie, psykologstudent i Oslo på siste året, klatrer som samfunnsaktør og debattant for skjæringspunktene mellom tro og psykologi. I siste (høst-) utgave av Psykologisk tidsskrift ved NTNU, publisert i går (22.11.19) har Masvie skrevet essayet “En høyere himmel over terapirommet“.

Hvilken plass har religiøsitet og spiritualitet i terapirommet? Her trekkes historiske linjer mellom psykolog og religiøsitet, før Masvie undersøker hvordan himmelspennet interagerer med psykisk helse, og hvilke implikasjoner det får.

Ta en titt.

This entry was posted in Fag, I media, Tro and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.