Da har Emmaus studentforening endelig fått en hjemmeside! www.emmausstudentforening.com er adressen!

Her finner du informasjon om hva Emmaus er, om vårt arbeid i de forskjellige byene, i tillegg til informasjon om høstens store happening; KONFERANSEN! Foreløpig er det bare Oslo som har et aktivt arbeid.

Er du interessert i å være med på å starte arbeid i de andre byene; ta GJERNE kontakt på emmausuio@gmail.com.  Bruk hjemmesiden flittig; vi skal holde den oppdatert!

OPPDATERT 2013: Emmaus studentforening har blitt til Emmaus psykologiforening. Emmausstudentforening.com vil snart forsvinne fra vår varetekt, da emmaus.org har tatt over. Og i stedet for å bruke emmausuio@gmail.com, anbefaler vi bruk av post@emmaus.org.