Program-konferansen1Innkvartering skjer fra fredag 12. oktober kl. 17 og konferansen avsluttes søndag 14. oktober kl. 15.

Fredag 12. oktober

 • Fra kl. 17.00: Registrering
 • Kl. 18.00: Middag
 • Kl. 20.00: Åpningsmøte
 • Kl. 22.00: Kveldskos

Lørdag 13. oktober

 • Kl. 08.30: Frokost
 • Kl. 09.30: Morgenmøte
 • Kl. 11.00: Seminar: «Tanke, känsla och handling i min tro. Skulden, skammen och sorgen i min tro» Med Rolf Nordblom
 • Kl. 12.45: Lunsj
 • Kl. 14.15: Seminar: «Jakten på menneskebildet. Den personlige identiteten i spenningen mellom fragment og helhet» Med Leif Gunnar Engedal
 • Kl. 16.00: Fritid
 • Kl. 18.00: Middag
 • Kl. 19.30: Refleksjonsgrupper
 • Kl. 20.30: Kveldsmøte
 • Kl. 21.30: Kveldskos og quiz

Søndag 14. oktober

 • Kl. 08.45: Frokost
 • Kl. 09.30: Seminar: «Psykologiens versus kristendommens menneskesyn – kan de to kombineres?» Med António Barbosa da Silva
 • Kl. 11.30: Morgenmøte
 • Kl. 13.00: Lunsj
 • Avreise