Program-konferansen1Innkvartering skjer fra fredag 12. oktober kl. 17 og konferansen avsluttes søndag 14. oktober kl. 15.

Fredag 12. oktober

Lørdag 13. oktober

Søndag 14. oktober