Emmauskonferansen 2012: «Hva er da et menneske?»

Er det mulig å forstå mennesket både som et Guds barn med sjel og mening, og som et informasjonsprosesserende individ med synapser og underbevissthet?

Emmauskonferansen 2012 stiller spørsmål rundt et grunnleggende element i psykologi og religion. Hva betrakter man mennesket for å være i psykologiens vitenskapelige verden, og hva lærer Bibelen oss at mennesket er? Det kristne menneskesynet innebærer at hvert enkelt individ er et unikt og verdifullt subjekt, mens individet i psykologien ofte presenteres mer som et reduksjonistisk, mekanisk objekt. Disse to utgangspunktetene kan gi mange svar,  påvirke møtet med klienter, samt forme de idealer psykologiarbeidende setter for seg selv. I tillegg til å være en faglig berikende helg, ønsker Emmauskonferansen å være et forum for sosialt fellesskap, viktig nettverksbygging, åndelig vekst, og berikende rekreasjon.

Les mer om programmetbidragsyternepåmeldingtransport og våre sponsorer.