Kortversjonen er nei, per tid. MEN vi har kjennskap til alternativ (uten refusjonsavtale) for psykolog med kjennskap til trossfæren – og kan gi dette på forespørsel.

Det er også viktig å presisere at vi ikke benytter termen “kristen psykolog” selv. I tråd med prinsippet om (redusert) selvavsløring, er psykologens private standpunkter underordnet i møte med en klient. Men som undertegnede nylig uttalte i Agenda 3:16s hovedsak om Gud i terapirommet, går det an å ha særinteresse for trosdimensjonen som psykolog, slik andre har det innen spiseforstyrrelser eller angstlidelser. Vi tror (den sekulære) psykologiutdanningen i Norge utruster terapeuter til å kunne håndtere alle slags tema, også de som innebærer religiøs tro. Samtidig tror vi også kompetanse korrelerer med kunnskap, og her skorter pensumlista på livssyn.

For deg som ønsker å gå til psykolog med en (kristen) tro:
Med ujevne mellomrom får vi henvendelser fra personer som ønsker psykologhjelp hos fagpersoner med kjennskap til religion, eller noen som ønsker å en kristen (troende) psykolog. Med tanke på det som finnes (les; mangler) av slike tilbud eller institusjoner per i dag, og vår profil og tematikk, er det naturlig at man henvender seg til oss. Men per i dag har vi dessverre IKKE en slik oversikt.

Det vi ØNSKER oss er en oversikt over psykologer som kan møte personer med en tro og har kompetanse og interesse til å møte dette. Per i dag har vi ikke kapasitet til å opprette eller drifte dette. Dette kan endre seg, men ingen dato er satt.


For deg som er psykolog med en kristen tro:

Emmaus psykologiforening er en undrende organisasjon både for psykologistudenter og psykologiarbeidende, og er dermed altså også for ferdige psykologer. Det vi tilbyr er et supplement til eksisterende utdanning, og anses sånn sett som like relevant også for ferdige psykologer. Er du psykolog med en kristen tro, eller praktiserende med et annet livssyn, håper vi Emmaus tilby relevant informasjon og interessante arrangement. Vi har et ønske om etter hvert å kunne opprette en oversikt. Skulle dette være interessant, kan du sende oss en e-post. Om og hvordan denne skal offentliggjøres på nettsiden har vi ikke tatt stilling til, men vil skje i samråd med eventuelt interesserte.

Først publisert 17. juli, 2015.