I grenselandet mellom liv og død finnes det mange etiske utfordringer. Gode etiske vurderinger er viktig for å ivareta pasienter og pårørende, men også for en forsvarlig ressursbruk. 1. mars belyser Norges kristelige legeforening (NKLF) et stort spenn av etiske utfordringer ved livets slutt.

Kurset foregår på Soria Moria hotell og konferansesenter i Oslo. Kurset er i hovedsak av og for leger, men er også åpent for psykologer, institusjonsprester og medisinstudenter. 

Last ned brosjyren og/eller gå til legeforeningens side for informasjon. Påmeldingsfristen var egentlig 10. februar, men det er fortsatt ledige plasser.