Fagseminar mindfulness - plakat
Fagseminar mindfulness – plakat

Høyaktuelt fagseminar neste uke!

Tid: Torsdag 11. april kl. 18.00-20.00
Sted: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt, UIO

TEMA: Mindfulness og kristen bønn
Mindfulness (oppmerksomt nærvær) er populært for tiden: man finner konseptet nevnt som sekularisert teknikk i forbindelse med ulike terapiformer, som tema for kurs på arbeidsplassen, i selvrealiseringsavdelingen i bokhandelen og som spirituelt virkemiddel – for å nevne noe.

Hva er egentlig opphavet til mindfulness, hva er det i dag og hva brukes det til? Hva kan den enorme interessen reflektere?

Emmaus ønsker også å ta opp temaet kristen bønn i sammenheng med mindfulness. Noen kristne mener mindfulness er en buddhistisk meditasjonsform, og at bruk av mindfulness for kristne vil føre til «religiøs lapskaus». Andre kristne ser på mindfulness som en berikelse i sitt åndelige liv. Areopagos har utviklet konseptet Christfulness og kom i fjor ut med ei bok av samme navn.

Hva er egentlig likhetene mellom mindfulness og kristen bønn, og hvilke skjæringspunkter gir denne kombinasjonen?

GJEST: Viggo Johansen
Viggo JohansenViggo Johansen er både ekspert på mindfulness og utdannet kognitiv atferdsterapeut. Han levde som buddhistmunk i fire år med Dalai Lama som en av sine fremste lærere, men brøt senere med buddhismen. Johansen har hovedfag i filosofi og videreutdannelse i kognitiv atferdsterapi. I dag driver han med mindfulnesskursing individuelt og i grupper i egen privatpraksis ved INTUI – Mentalt treningssenter i Oslo.

Fagseminaret er gratis, men har du råd til ikke å delta? Meld deg på og se hvem andre som kommer på facebook