myers kopiEmmauskonferansen 2013, “Er det sunt å tro på Gud?“, ble en minneverdig helg. Mye er takket være David Myers, som ga oss ny innsikt om tema og blest i media. Denne uken kom februarnummeret av Agenda 3:16. Norges største kristne månedsmagasin, med et intervju med psykologiprofessoren, ført i pennen av undertegnede. Tittelen er, “Lovpriser Gud med psykologisk skepsis“. Emmaus psykologiforening gjengir PDF-en med tillatelse fra redaksjonen.

 

 

I samme omgang bruker vi anledningen til å publisere to andre avissaker som stod på trykk i oktober i fjor:

Dagen 5. oktober 2013: Ser kobling mellom tro og helse (PDF)

Vårt Land 14. oktober 2013: Sunt å tro på Gud (PDF)

Dagen 051013-s6-7

Vårt Land 141013 s26-27