EK16 ny strukturEmmaus psykologiforening foretar et organisastorisk hamskifte. Som lansert på Emmauskonferansen 2016 gjør vi en klarere todeling mellom et sentralt styre og lokale styrer. Se bildet til venstre.

Et sentralt styre i Oslo har (som før) ansvar for media (og kontakten med), nettside, ressurser, og konferansen. Med ressurser menes både det å bistå med å finne relevante bidragsytere eller få på plass økonomi, samt en ressursbase for relevante kilder og personer. Nytt vil også være en koordinerende rolle for psykologiarbeidende. Flere av disse oppgavene er dog stedsuavhengige og avgrensbare, slik at et sentralstyre kan bestå av personer fra hele landet. Dessuten er det fint mulig å outsource eller skille ut oppgaver som konferansen eller en ressursbase for relevant litteratur/medier, forskning, personer og institusjoner.

De lokale gruppene vil være bundet til studiested, foreløpig i Oslo, Bergen og kanskje Trondheim. Andre studiesteder med psykologi vil kunne være aktuelle å koble på på et senere tidspunkt avhengig av interesse. Lokallagene tar for seg sosiale aktiviteter, lunsjer og fagseminarer etc. Ønsket fremover er en tydeligere “merking” av hva som er for studenter og/eller arbeidere, hva som er lukkede og åpne arrangement, og hvorvidt arrangementet er utpreget faglig, sosialt, åndelig eller en kombinasjon.

Emmaus Spor kan være en del av det lokale arbeidet, med støtte fra vår samarbeidsorganisasjon Navigatørene. Per i dag bistår livsløpsbevegelsen med medvandrere til de i styret som ønsker dette, og har hovedansvaret for Spor i Oslo. Navigatørene har også ressurser rundt om på norske studiesteder, og er åpen for innspill og bistand der de har mulighet. Våre kontaktpersoner er Ole Andreas & Solveig Olafsrud.

EK16 ny struktur 2Rent organisatorisk er det også viktig å unngå uheldige maktsentra eller skylapper for sentralstyret. Derfor er det aktuelt å videreutvikle en overordnet ledelse gjennom årsmøter og et eksternt råd der leder/ledelse kan få input, og de største avgjørelsene besluttes. Dette jobber vi fortsatt med å få på plass. Se bildet til høyre.

Emmaus psykologiforening er et nettverk av frivillige, og hva som gjøres avhenger i veldig stor grad av interesse, antall bidragsytere og kapasitet i styret. Hvis du ønsker å bidra, er det bare å kontakte oss på styret@emmaus.org.

 

 

One Response

Comments are closed.