Skjermbilde 2014-03-08 kl. 20.31.34Torsdag settes et nytt avtrykk i Emmaus’ historie, når vi tråkker i gang med pilotkonseptet Emmaus Spor. Spor skal være et medvandringsfellesskap preget av bevegelse, samtale, Bibel-undervisning, og ikke minst Jesus. Mens mye Emmaus-arbeid omhandler utfordringer i skjæringspunkter, vil vi med Spor jobbe for å integrere livet med psykologi og tro, som kristne disipler i hverdagen. Trekker faget og troen i samme retning? Spor vil altså fokusere på den delen av visjonen som tar for seg trosfellesskap. Dette skal ikke være en koseklubb, men heller ingen tvileklubb. Inspirasjonskildene våre her er samarbeidsorganisasjon Navigatørene, som vil være delaktig i koordineringen av arbeidet, samt Disippel og Substans.

Vi ser på Emmaus Spor som en psykologisk pilegrimsferd, fra indre åndelige reiser til mulige utlandsreiser. Torsdagens møte er ment som en oppstart for de som er interessert i å være med. De som kommer blir delaktige i å legge føringer for veien videre. Kom og se, som Jesus sier.

Sted: Hos Ole Andreas og Solveig Olafsrud, i Drøbakgata 10B på Sagene
Tid: Torsdag 13. mars kl 20-22

Si gjerne fra på facebook eller post@emmaus.org

One Response

Comments are closed.