Emmauskonferansen 2012 har fått tittelen «Hva er da et menneske?»

Er det mulig å forstå mennesket både som et Guds barn med sjel og mening, og som et informasjonsprosesserende individ med synapser og underbevissthet?

Emmauskonferansen 2012 stiller spørsmål rundt et grunnleggende element i psykologi og religion. Hva betrakter man mennesket for å være i psykologiens vitenskapelige verden, og hva lærer Bibelen oss at mennesket er? Det kristne menneskesynet innebærer at hvert enkelt individ er et unikt og verdifullt subjekt, mens individet i psykologien ofte presenteres mer som et reduksjonistisk, mekanisk objekt. Disse to utgangspunktetene kan gi mange svar,  påvirke møtet med klienter, samt forme de idealer psykologiarbeidende setter for seg selv. I tillegg til å være en faglig berikende helg, ønsker Emmauskonferansen å være et forum for sosialt fellesskap, viktig nettverksbygging, åndelig vekst, og berikende rekreasjon.

I fjor høst  arrangerte vi Norgeshistoriens første konferanse som tok opp skjæringspunktene mellom religiøs tro og psykologi. Emmauskonferansen 2011 med tema «Troen som ressurs?» ble fulltegnet på under en uke, og selv med utvidet kapasitet på Institutt for sjelesorg på Modum Bad var ikke 50 nok til å unngå ventelister. Når vi 12.-14. oktober gjentar suksessen, utvider vi kapasiteten ved å forflytte oss til Langesund Bad. Det godt bevarte badehotellet fra 1898, sør for Porsgrunn i Telemark (se kart), har rikelig med innendørs komfort, kostelig kost, og 125 mål for fysisk utfoldelse og åndelig oppladning.

I menyen til venstre kan du finne det du trenger om programbidragsyterepåmelding og prisertransport og våre sponsorer.