Grafisk design: Torunn Hvale Melbø

Etter sju år med konferanse, prøver Emmaus psykologiforening seg på et praktisk og utforskende format:
“Trosnærvær & gudsfravær – praksisverksted for tro og eksistens i terapi, 12.-14. oktober 2018, på Institutt for sjelesorg.

Påmeldingen er åpnet: MELD DEG PÅ HER
Facebook-arrangemenet er også på plass, samt program og informasjon om transport

 

Dette blir en helg hvor deltakerne skal komme tettere på seg selv og sin terapeutrolle i privat og profesjonelt liv. Et par døgn med øvelser, verktøy, kasus, undervisning og samtaler – individuelt, i små grupper og i plenum. Hvordan snakker man om gudserfaringer og andre eksistensielle tema i terapi? Hvilken plass har Gud i terapirommet – som objekt eller subjekt? Andre stikkord er tro i affektbevissthet, kilder til mening, og selvforhold og gudsforhold.

Idylliske Institutt for sjelesorg ved Modum bad gir også gode rammer for ro og avslapning, tur og natur, og for å bli kjent med seg selv og hverandre.

Målsetningen med praksisverkstedet er todelt. For det første ønsker vi at deltakerne skal bli mer sensitive til og bevisst på hva en selv opplever som nærvær/fravær av gud, og hvordan håndtere dette. Det andre handler om psykologens/terapeutens møte med klienters nærvær/fravær av gud og tro.

Vi er stolte over at tre meget kompetente medmennsker har takket ja til å bidra. Kari Halstensen, psykolog og PhD-stipendiat, er en av landets fremste på området. Og Øystein & Irene B. Elgen, ektepar og psykiatere, har levd og åndet og jobbet for eksistensiell tematikk i en årrekke. Mer konkret om deres bidrag når programmet foreligger.

Påmelding er åpen fra 14. april, og prisen for en praksishelg med full kost og losji starter på 1250 kroner for studenter og 1750 for ikke-studenter. Dette endrer seg fra 1. juni, så vær tidlig ute om du vil sikre deg plass og best pris. 

For å sikre en oversiktlig og overkommelig gjeng og plassbegrensning på instituttet, satt vi i utgangspunktet et tak på 35 deltakere totalt. Antallet er nå utvidet, grunnet flere tilgjengelige sengeplasser

MERKNADER
* Deltakerkriterier 
I motsetning til tidligere konferanser, er praksishelga forbeholdt målgruppa med psykologistudenter og psykologiarbeidende. Men sjelesørgere/teologer, leger/psykiatere og andre terapeuter som kjenner seg i målgruppe, kan gjerne ta kontakt.
* Psykologspesialister får godkjent praksisverkstedet som 12 timers vedlikeholdsaktivitet