PROGRAM FOR VÅREN FOR EMMAUS BERGEN

I Bergen møtes vi til kveldsmat ca en gang i måneden. Noen ganger har vi med en gjest, andre ganger er vi bare oss. Vi møtes til trygt fellesskap, undring og inspirasjon. Ta med 20,- og kom som den du er. Har du noe på hjertet er du velkommen til å dele dette.

Følgende er datoer for våren:

24.01., kl 19.00 – Oppstart med besøk av Greta Gramstad; leder for Kirkens SOS Bjørgvin
19.02., kl 19.00
21.03., kl 19.00 – Organiseringsaktig Emmauskveldsmat
24.04., kl 19.00
23.05., kl 19.00 – Sommeravslutning!

Hvor vi møtes varierer fra gang til gang og blir gjerne ikke bestemt før det nærmer seg. Send en mail til mailadresse bergen@emmaus.org, v/ kontaktperson Anne-Kari Kvarstein.

Velkommen!