PROGRAM FOR HØSTEN FOR EMMAUS BERGEN

I Bergen møtes vi til kveldsmat ca en gang i måneden. Noen ganger har vi med en gjest, andre ganger er vi bare oss. Ta med 20,- og kom som den du er. Denne høsten skal vi også arrangere en hyttetur. Vi møtes til trygt fellesskap, undring og inspirasjon. Har du noe på hjertet er du velkommen til å dele dette.

 

Følgende er datoer for høsten (det kan komme endringer, så følg med på nettside og Facebook):

 

27.08, kl 19.00 – Oppstart med presentasjon av og samtale rundt høstens tema: Menneskesyn i 2013

7.-8.09                – Hyttetur. Mer informasjon kommer

4.-6.10                 – Nasjonal Emmauskonferanse. Vi arrangerer felles reise, ta kontakt hvis du er interessert.

15.10, kl 19.00  – Kveldsmat. Åpen kveld. Diskusjon rundt tema du er opptatt av.

November           – Kveldsmat med gjest. Tema: Hvilke sider ved mennesket kan vi møte i sjelesorg vs. terapi?

2.12, kl 19.00    – Avslutning. Tema: Menneskesyn i 2013, åpent for Gud i terapi?

 

Hvor vi møtes varierer fra gang til gang og blir annonsert på Facebook-gruppa “Emmaus psykologiforening Bergen” og på mail til de som ønsker det. Ta gjerne kontakt på mailadresse bergen@emmaus.org, v/ ledere Ingri Bru Grødem og Ingrid Klovning.

Velkommen!