programEtter mye styr(eaktiviteter), er nå rammeverket får vårens program klart. Som vanlig har vi litt av hvert å tilby, og har allerede startet med en trivelig åpningskveldsmat og første samling av Emmaus Spor – som vi virkelig anbefaler alle å gi en sjanse for et livsnært og utviklende medvandrerfellesskap.

Fra vårens program ønsker vi særlig å trekke frem nyheten om felles vandring i andres arrangement. Det finnes flere organisasjoner i dette landet som stundom har overlappende interesser med Emmaus psykologiforening. I vår er det særlig to vi ønsker å delta på, gjerne i fellesskap.

Fredag 26. februar arrangerer Norges kristelige legeforening (NKLF) heldagskurset Spor av tro i medisin. Kursbeskrivelsen deres er nokså sammenfallende med bakgrunnen for Emmauskonferansen 2013 (Er det sunt å tro på Gud?): Mennesket har fra starten av sin eksistens knyttet religiøs tro og gudsdyrkelse til sin helse og forståelse av sykdom og helbredelse.  Hvilken kunnskap finnes om forholdet tro og helse?  Hvordan kan leger og helsevesen forholde seg til stadig ny kunnskap på området?

Den mest aktuelle arrangementssymbiosen denne våren er Salig er tørsten lørdag 5. mars, arrangert av magasinet STREK og Aeropagos. Hovedtaler, Torborg Aalen Leenderts, har jobbet mye i Emmaus-landskapet, og vil år snakke om:  «Når Gud skuffer – hvor går veien videre?» – om troskriser, gudsrelasjon og forsoning.

For begge arrangementer, og særlig det siste, ser vi for oss at Emmaus-folk som har tenkt seg hit kan sitte, diskutere og spise lunsj sammen.

Selvsagt blir det mange andre godsaker å glede seg til. For eksempel er vi snart klar med vårens fagseminar. I tillegg går vi over fra frokoster til lunsjer ved psykologisk institutt i Oslo.  og det er mye som blir fint med Emmauskonferansen 2016 – som snart skal lanseres.