Dette vil bli startportalen, kanskje en database, for vår samling av publikasjoner, forskning, medieklipp og muligens ressurspersoner som berører skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologi, religion og helse. Her vil vi også samle de bidrag vi selv genererer innad i foreningen, som opptak fra fagseminar og konferanseinnlegg, relevante oppgaver og artikler vi selv skriver, samt vår figurering i mediene.

Tilfanget av kilder og materiale er stort, men det vil muligens ta litt tid før en slik ressursbase er oppe å gå grunnet kapasiteten til styret. Ønsker du å bidra med tips til innhold, kanskje du har lyst å være med å drifte en slik portal, er det bare å kontakte oss på post@emmaus.org.

LENKER TIL RELEVANTE INSTITUSJONER/SAMARBEIDSPARTNERE