Hildegunn M. T. SchuffDa er alle tre eksterne bidragsyterne til Emmauskonferansen 2013 på plass. Sist, men ikke minst, har vi sikret oss Hildegunn Marie Tønnessen Schuff fra Angar Teologiske Høyskole! Hun blir fagpersonen sammen med David Myers for helgas undervisning om  det er sunt å tro på Gud.

Schuff er en allsidig dame med mange jern i ilden. Hun er i utgangspunktet høgskolelektor i psykologi og interkulturelle studier ved Ansgar Teologiske Høgskole. Hun forsker og underviser innenfor kultur- og samfunnspsykologi, særlig om flerkulturelt samspill og sammenhenger mellom kultur, religion, fellesskap, identitet og helse. Schuff har forsket på flyktningers helse og livskvalitet, integrering, forsoning og identitet. Hun har også skrevet artikler om flerspråklighet, dans som religiøs praksis, økoteologi og kristent miljøengasjement. På si er Schuff også redaktør i tidsskriftet Korsvei.

 

3 Responses

Comments are closed.