Presteforeningen og Borg-gruppa arrangerer fagdag i åndelig veiledning i Kirkens Hus (Rådhusgata 1-3, Oslo) 10. juni! Temaet for fagdagen er “Relasjoner og affektbevissthet”, og flere spennende foredragsholdere står på programmet: blant annet skal psykolog Kari Halstensen fra Modum Bad snakke om relasjonen til Gud i lys av tilknytningsteori. I tillegg til interessante foredrag består fagdagen av felles bønn, vesper, måltider og sosialt. Les mer om foredrag, foredragsholdere og andre detaljer på http://www.prest.no/?p=9749