Emmaus psykologiforening er en ideell organisasjon som økonomisk sett står på bar bakke. Vi består per tid i all hovedsak av studenter, og ingen i styret mottar noe økonomiske vederlag for arbeidet som gjøres. Det koster å starte og drive en forening, og det er ikke gratis å arrangere en konferanse til studenthåndterlige priser.

Ønsker du å være med å hjelpe oss med dette arbeidet, takker og bukker vi for dette! Alle bidrag er gode bidrag!

Kontonummeret vårt er: 1503 21 99787

Ulike måter å støtte på:
1) Gi en generell gave til arbeidet
2) Bli med på konferansen
3) Bli en sponsor for konferansen
4) Be for arbeidet vårt
5) Bli medlem eller støttemedlem.
Vi er opptatt av nettverk og gode relasjoner, men har ikke vektlagt medlemskap like tungt. Alle som deltar på konferansen blir automatisk medlemmer, om man ikke bevisst velger det bort (som også er helt lov). For alle andre som måtte ønske det, er det mulig å sette inn 200 kroner (årlig) til kontoen over og merke betalingen med: [Fornavn] + [Etternavn] + Medlem Emmaus [Årstall]