Emmaus psykologiforening Trondheim er en undrende undergruppe av Emmaus for psykologistudenter og psykologiarbeidende som sokner til Trøndelag. Emmaus har ikke vært aktiv i Trondheim på noen år, og er nå våren 2018 i oppstartsfasen med å male det landskapet gruppen skal operere i. Velkommen skal du være.

Kontaktpersoner: Peter Michael Ørn & Tone Louise Svendsen

Web: trondheim.emmaus.org
E-post: trondheim AT emmaus.org
Facebook: Emmaus psykologiforening Trondheim