Foto: freepik.com

Klodens tilstand har satt Emmaus psykologiforening på standby, hva arrangment angår. Unntaket er Emmaus Spor, som møtes regelmessig annenhver uke, per tid online.

Fravær av aktivitet tilskrives covid-19. Inneværende år er også halvparten av styret engasjert i en fersk verdensborger.

Implikasjonen er at sammenkomster som fagseminar med videre ikke står på programmet før utover høsten. Og at praksisverkstedet av flere årsaker planlagt arrangert våren 2021. Vi oppdaterer når veien videre er klar.

Vi ønsker alle en trygg og frisk sommer.