Under følger programmet for Emmaus´ praksisverksted 2019:
Tro på historien – praksisverksted for tro og eksistens i terapi

Les om verkstedets tema før påmeldingen åpner snart. 

Rekkefølge og innhold kan komme til å endres ytterligere, men dette er en god indikasjon på hvordan årets godhelg på Institutt for sjelesorg (IFS) vil se ut. Hovedbidragsyterne er Kari Halstensen, psykolog og PhD-stipendiat, og Harald Nydal, teolog og gruppeanalytiker ved IFS. Vi legger opp til diskusjon og samtaler underveis.
 

FREDAG 11. oktober 
17:00 Innkvartering starter
19:00 Middag
20:30 Åpning: Velkommen! Historieanslag v/Ole Andreas Olafsrud
21:00 Mental innsjekk: Gruppene møtes 
22:00 Sosialt og snacks

LØRDAG 12. oktober 
09:00 Frokost
10:00 I praksis 1: Identitet blir til gjennom fortelling v/Kari Halstensen

Mennesker kan forme sin egen selvbiografi. De fortellingene om oss som får plass og oppmerksomhet fra oss selv og fra andre setter spor etter seg i opplevelsen vår av hvem vi er. Samtidig er det alltid en avstand mellom erfaring og fortelling. Hva gjør denne forskjellen mellom erfaring og fortelling med identitetsopplevelsen?

12:00 Øvelser i gruppe.
13:00 Lunsj
14:00 I praksis 2: Min historie med troen og troens historie med meg v/Harald Nydal

Hvordan kan vi tenke oss at troen som eget subjekt ville fortelle sin historie om relasjonen til meg?

16:00 Gruppearbeid med verktøy
17:00 Fritid
18:00  [kan bli flyttet til kl. 19] Middag 
20:00 I praksis 3: Livsrefleksjoner v/Kristian Rem
21:30 Festivitas   

SØNDAG 13. oktober
09:00 Frokost
10:00 Parallellseminar 
I praksis 4A: Prosess og identitet – kristen OG psykolog? v/Kristian Rem, Ole Andreas og Solveig M. Olafsrud
I praksis 4B: Faglig workshop: Troens tilknytningshistorie 
12:00 Avslutning: Mental utsjekk & evaluering 
13:00 Lunsj

Programmet ble opprinnelig publisert 28.04.19. Sist oppdatert 02.09.19.