Tro på historien. Grafikk: Torunn Hvale Melbø

Vi viderefører konseptet med praksisverksted for tro og eksistens i terapi, 11.-13. oktober 2019. Denne gang i et narrativt perspektiv under tittelen Tro på historien. Som i fjor og i 2011 arrangeres høstens helgeopplevelse på Institutt for sjelesorg (IFS). Se det foreløpige programmet her. 

PÅMELDINGEN er åpen og facebook-arrangement klart. Alle saker relatert til praksisverkstedet er å finne på denne samlesiden

Hvordan spiller ens historie inn i terapi og trosliv? Kan fornyet tro på historien flytte fjell? I år utforskes gudsrepresentasjon i kontekst av narrativ teori og metode. Praksisverkstedet er en helg hvor deltakerne skal komme tettere på seg selv og sin terapeutrolle i privat og profesjonelt liv. Et par døgn med øvelser, verktøy, kasus, undervisning og samtaler – individuelt, i små grupper og i plenum. Noen detaljer i programmet gjenstår, men rammeverket  vil gi gode indikasjoner. For deg som var på fjorårets praksisverksted, Trosnærvær & gudsfravær, er dette en naturlig fortsettelse, men ingen hindring for andre å delta i år. 

Idylliske Institutt for sjelesorg ved Modum bad gir også gode rammer for ro og avslapning, tur og natur, og for å bli kjent med seg selv og hverandre. Slik kan du ordne reisen kollektivt. 

Målsetningen med praksisverkstedet er todelt. For det første ønsker vi å øke forståelsen av og kompetanse rundt det å jobbe med narrativer i en troskontekst som psykolog/terapeut. Det andre vi vil er at den enkelte deltaker skal bli mer sensitiv til og bevisst på sin egen livs- og troshistorie.

Vi er stolte over at at minst fem kompetente medmennsker har takket ja til å bidra. Kari Halstensen, psykolog og PhD-stipendiat, er – som i fjor – en av landets fremste på området. Hun får faglig bistand fra Harald Nydal, teolog og gruppeanalytiker, ansatt som seniorrådgiver ved IFS. Segmentet for identitet og utvikling med tro og som terapeut ledes av psykolog Kristian Rem, og ekteparet Ole Andreas & Solveig M. Olafsrud i Navigatørene. Mer konkret om deres bidrag når programmet foreligger.

Påmelding er åpnet. Prisen for en praksishelg med full kost og losji starter på 1250 kroner for studenter. Den er en anelse høyere enn i fjor, grunnet økte utgifter og for å sikre økonomisk forsvarlighet. Emmaus går i stort økonomisk tap for helga, og subsidierer prisene fra oppsparte midler. Hvis noen har tips til gode sponsorer/støttespillere, er det bare å ta kontakt. Prisen vil dog være billigere for de som melder seg på tidlig, før sommeren, så det er bare å kaste seg på.

MERKNADER
* For å sikre en oversiktlig og overkommelig gjeng og sengeplassbegrensning på instituttet, setter vi i utgangspunktet en øvre grense på 40 deltakere. 
* Deltakerkriterier: I motsetning til tidligere konferanser, er praksishelga forbeholdt målgruppa med psykologistudenter og psykologiarbeidende. Men sjelesørgere/teologer, leger/psykiatere og andre terapeuter som kjenner seg i målgruppe, kan gjerne ta kontakt.
* Psykologspesialister har tidligere fått godkjent praksisverkstedet som 12 timers vedlikeholdsaktivitet, en søknad vi regner med går gjennom også i år. 

2 Responses

Comments are closed.