Den nye logoen til den fornyede Emmaus psykologiforening
Den nye logoen til den fornyede Emmaus psykologiforening

2012 ble en bli-ny prosess for Emmaus psykologiforening. Vi har fått nytt navn (fra Emmaus studentforening), nytt domene, ny facebook-side, ny visjon, ny logo og nytt styre. Navneendringen skyldes at skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologifaget strekker seg utover den organiserte psykologiutdanningen. Den ressursen og supplementet vi kan være tror vi kan gagne folk både før, under og etter skolegangen. Et vesentlig og mer gjennomgripende skifte er vår nye visjon: «Å skape møtepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologi». Emmaus er opptatte av kristen tro, er verdiforankret på Bibelen, og de aller fleste medlemmene vil beskrive seg som kristne, men vi er ikke eksklusivt til for kristne psykologistudenter eller -arbeidende. Selv om vi arrangerer egen morgenbønn og har forkynnelse på konferansen, er alle våre arrangementer åpne for alle, og vår faglige integritet er helt i tråd med den empiriskvitenskapelige metoden psykologifaget bygger på. Et mindre, men ikke uviktig ansiktsløft er vår nye logo. Rent visuelt er en nærliggende assosiasjon en person (med hode og hals) og løftende armer som peker mot hverandre på toppen – som et skjæringspunkt. Utformingen har samtidig tatt utgangspunkt i lille-omega i det greske alfabetet. Dette spiller på hvem Gud er. Dessuten brukes store-omega som tegnet for motstand i strømlæren; Ohm. Emmaus ønsker å utfordre og gi litt motstand når det kommer til psykologi og religion.

Også styret har hatt sin renessanse. Etter å ha ledet organisasjonen siden oppstarten i 2009, takket Silje Bjørnstad for seg etter konferansen. De som nå trekker i trådene (med ansvarsområder i parentes) er Ruth Vilkensen (fag), Stine Erica Høydalsvik (estetikk, åndelig), Anniken Volden (kommunikasjon), Ingebjørg Emile Aarnes (økonomi), og Sindre Storvoll (leder).

I Oslo har vi satset på morgenbønn, sosiale møtepunkt og fagseminarer. Fjorårets fagseminarer omhandlet tilgivelse (Gjest: Paul-Leer Salvesen), sjelesorg vs psykoterapi (Gjest: Sjur Isaksen), folkereligiøsitet (Gjest: Asbjørn Stavenes) og religionspsykologi (Gjst: Eva Skoe). I Emmaus Bergen arrangeres det sosiale kveldsmater hjemme hos deltakere, noen ganger med inviterte gjestetalere. Og helt på tampen av året ble også Emmaus Trondheim etablert. Høydepunktet og hovedaktiviteten var som i fjor Emmauskonferansen. 14.-16. oktober inntok vi ærverdige Langesund bad for å utforske årets tema: «Hva er da et menneske?». De 50 deltakerne ga gode tilbakemeldinger for vårt kjærkomne forum for sosialt fellesskap, viktig nettverksbygging, åndelig vekst, og berikende rekreasjon.

Det gode samarbeidet med vår søskenorganisasjon Navigatørene har også fått et ansiktsløft. Ole Andreas Olafsrud vandrer jevnlig med leder Sindre, og deltar jevnlig på våre arrangementer. Emmaus deler mange av Navigatørenes mål, og det er en trygghet med en større og mer rutinert organisasjon i ryggen. Alle i styret har fått tilbud om medvandrer, og flere Emmaus-vandrere deltok på Time Out i februar.

Ellers opplever vi et økende antall henvendelser fra andre aktører, organisasjoner som privatpersoner, med interesse for å utveksle erfaringer og kunne hjelpe hverandre på overlappende felter. Areopagos, Ansgar Teologiske Høyskole og Modum Bad er eksempler på dette. Det er også vært å merke seg at Emmaus kontaktes med ujevne mellomrom av personer som søker psykologhjelp fra terapeuter med en kristen tro. Dette tenker vi er med å underbygge vårt eksistensgrunnlag som organisasjon, samtidig som det holder varm visjonen om å kunne koordinere en oversikt og/eller kunne videreformidle kontaktsøkende til psykologer med et uttalt livssyn. Dette har vi tatt med oss inn i det nye året.

Vi takker Gud for all interessen og blesten som har blitt vist rundt det å innlemme trosaspekter i og skjæringspunkter med psykologifaget. Og vi er kjempeinspirerte for Emmauskonferansen 2013 i oktober på Langesund bad med tema: «Er det sunt å tro på Gud? Og hva er sunn tro?».

Undrende hilsen,
Sindre Storvoll, leder av Emmaus Psykologiforening.